Naar inhoud

Interprofessionele samenwerking

Het gemeentelijk bedrijf overspant een alsmaar bredere waaier van ‘externe’ beleidsdomeinen ter verwezenlijking van de missie van een gemeente; bijdragen aan het welzijn van de burger en de duurzame ontwikkeling van het gemeentelijk grondgebied.

De professionele ontwikkeling van de interne bedrijfsvoering vergt verschillende, uiteenlopende competenties. Tal van specialismen zijn gaandeweg ontwikkeld.

Beroepsgroepen zijn ontstaan. Gespecialiseerde medewerkers bundelden hun krachten over de gemeentegrenzen heen. Andere netwerken zagen het levenslicht.

Gemeentesecretarissen hebben de verantwoordelijkheid om het gemeentelijk bedrijf integraal te managen. Dit betekent dat een eenheid gerealiseerd moet worden over de verschillende beleidsdomeinen en specialismen heen om een meerwaarde te kunnen creëren in de lokale samenleving.

ECG gaat in dialoog met die verschillende interprofessionele partners ter ondersteuning van de leden in hun verantwoordelijkheid van de integrale, gemeentelijke bedrijfsvoering.

 

ECG heeft een interprofessionele samenwerking met:

  • De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG)
  • Beroepsfederaties zoals VVOS, Vlofin, KORTOM, V-ICT-OR;
  • Collegafederaties zoals VGS, FVGB en FWSC;
  • Hogescholen en universiteiten;
  • Kenniscentrum Vlaamse steden;
  • Managers Vlaamse overheid (MOVI)
  • en managersorganisaties