Naar inhoud

Missie

  • Het ECG ondersteunt zijn leden in hun rol als leider van het managementteam en de ambtelijke organisatie, als facilitator van het politieke bestuur en als regisseur van de gemeentelijke dienstverlening.
  • Het ECG stimuleert het samenspel tussen bestuurders en topambtenaren, dat van twee partijen vakmanschap vraagt.
  • Het ECG faciliteert permanente vorming voor zijn leden.
  • Het ECG is meer dan een belangenvereniging.
  • Het ECG is de referentie- organisatie op vlak van gemeentemanagement.
  • Het ECG maakt die rol waar door kennis, ervaring en vaardigheden op vlak van gemeentemanagement te verzamelen, te ontwikkelen en te delen.
  • Het ECG geeft kansen door middel van netwerking, vorming, advies en bijstand aan Vlaamse gemeentesecretarissen om hun specifieke managementcompetenties verder te ontwikkelen en zich te bekwamen in het uitoefenen van hun functie.
  • Het ECG gaat pro-actief de dialoog aan met lokale, Vlaamse, federale en internationale organisaties en instellingen om de belangen van de Vlaamse gemeentesecretarissen te behartigen en de evolutie en het uitoefenen van de functie de kansen te geven die ze verdienen.