Naar inhoud

Meer info

Samenstelling algemene vergadering

De algemene vergadering is samengesteld uit de effectieve leden en kan bijgewoond worden door alle toegetreden leden. 

Enkel de effectieve leden hebben stemrecht tijdens de algemene vergadering. 

Toegetreden leden zijn de aangestelde (adjunct-) gemeentesecretarissen in actieve dienst die hun jaarlijks lidmaatschapsbijdrage betaald hebben.

Effectieve leden van de vereniging zijn toegetreden leden die daartoe daartoe door hun bewilliging uitdrukkelijk de wens uitdrukken.