Naar inhoud

Raad van bestuur

De vereniging ECG vzw wordt bestuurd door een raad van bestuur van 20 effectieve leden die evenredig verdeeld zijn over de vijf provincies. De bestuurders worden voor een termijn van drie jaar benoemd door de algemene vergadering.

De raad van bestuur vergadert gemiddeld vier keer per jaar.

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om alle handelingen van beheer of beschikking te stellen die de vereniging aanbelangen. Dit omvat onder meer:

  • vertegenwoordigers in andere organen aanduiden
  • beleidsstandpunten innemen  
  • opdrachten gunnen
  • internationale contacten leggen
  • de algemene vergadering voorbereiden
  • een ontwerp van begroting opstellen

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter.   

De bestuursleden zetelen voor een termijn van 3 jaar ( tot april 2020).

Overzicht