Naar inhoud

Statuten

De algemene vergadering keurt op 21 oktober 2011 de door de raad van bestuur voorgestelde statutenwijziging goed waardoor de Vlaamse Federatie van Gemeentesecretarissen (VFG) vzw wordt hervormd tot het Expertisecentrum van Gemeentesecretarissen (ECG) vzw.   

Overzicht