Naar inhoud

Visie

Het ECG is de motor van gemeentemanagement door…

… te streven naar een inspirerende managementomgeving voor gemeentesecretarissen en managementteamleden. Dit geeft hen meer kansen om hun maatschappelijke taak – het professioneel en efficiënt besturen van een gemeente-organisatie – ten volle in te vullen.

… te streven naar erkenning van gemeentemanagement als een specifieke en volwaardige managementvorm. Dit geeft gemeentesecretarissen en leden van de gemeentelijke managementteams de positie die past bij hun functie en geeft hen kansen om in een managementomgeving evenwaardig betrokken te worden.

… te streven naar een kwalitatieve en dynamische ontwikkeling van gemeentesecretarissen en managementteamleden. Leidinggeven in een lokale bestuurlijke en politieke context vergen specifieke kennis, attitude en vaardigheden. Permanente ontwikkeling geeft gemeentesecretarissen en leden van de gemeentelijke managementteams meer kansen om hun managersfunctie waar te maken.

… te streven naar een duidelijke beeldvorming van het beroep van gemeentesecretaris (specifiek) en van gemeentemanagement (algemeen). Zo kan de functie en de context zowel op maatschappelijk, op politiek als op professioneel vlak correct worden herkend.